Konsulting

Poznaj opinię ekspertów. Wskaż problem. Interdyscyplinarna wiedza i wieleletnie doświadczenie pozwolą szybko opracować najkorzystniejsze rozwiązanie.

Oprogramowanie

Wspieramy klienta na każdym etapie, poczynając od wyboru systemu informatycznego i dostawcy, przez wdrożenie i audyt prac, po odbiór. Opracowujemy możliwości integracji systemów, by tworzyły rozwiązanie pod klucz.

Procesy biznesowe

Usprawniamy pracę działów firmy. Wskazujemy możliwe do wdrożenia rowiązania: narzędzia informatyczne i ich integracje, aplikacje raportujące na podstawie danych z różnych źródeł, elektroniczny obieg dokumentów, itd.

Infrastruktura IT

Przygotowujemy specyfikację i pomagamy w wyborze sprzętu teleinformatycznego oraz dostawcy. Negocjujemy warunki cenowe i eliminujemy ukryte koszty IT. Wprowadzamy wydajne modele zarządzania zasobami IT.

"Wielu ludzi w naszej branży nie posiada zróżnicowanego doświadczenia. Więc nie mają odpowiedniej ilości kropek do połączenia i kończą na bardzo liniowych rozwiązaniach, bez szerokiej perspektywy spojrzenia na problem." - Steve Jobs

Wiedza i doświadczenie Audyty, optymalizacja, wsparcie projektów

Pomagamy w wyborze systemu informatycznego (CRM, ERP, e-commerce), sprzętu teleinformatycznego, dostawców i wykonawców usług. Wspieramy finalizację trwających wdrożeń i przeprowadzamy audyty. Optymalizujemy procesy biznesowe, obniżając przy tym koszty IT. Zwiększamy efektywność pracy z narzędziami informatycznymi.

Zakres usług konsultingowych

Znajomość procesów biznesowych, umiejętność słuchania i zadawania pytań oraz znajomość zagadnień informatycznych, pozwala nam wesprzeć przedsiębiorstwo w wielu aspektach.

Oprogramowanie
Przygotowanie specyfikacji dla nowego systemu ERP, CRM, e-commerce, usługi w modelu SaaS.
Wsparcie w wyborze rozwiązania teleinformatycznego i dostawcy.
Finalizacja rozwleczonego w czasie projektu wdrożeniowego.
Przeprowadzenie audytu trwającego lub zakończonego wdrożenia.
Przygotowanie założeń do projektu integracji systemów informatycznych.
Wskazanie możliwości uzupełnienia braków funkcjonalnych działających systemów informatycznych.
Infrastruktura IT
Optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.
Opracowanie założeń optymalizacji posiadanej przez firmę infrastruktury IT.
Renegocjacja warunków umów na dostawę łączy internetowych i usług telefonicznych.
Bezpieczeństwo
Wsparcie merytoryczne w pracach nad systemem do tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.
Opracowanie systemu zarządzania dostępem do zasobów firmy i monitoringu.
Procesy biznesowe
Zwiększenie efektywności pracy działów firmy z systemami informatycznymi.
Eliminacja zbędnych czynności, wykonywanych przez pracowników.
Usprawnienie obiegu dokumentów.
Finanse
Pomoc w zdobyciu dofinansowania ze środków unijnych.

Zagadnienia

 • Czy Twoja firma stoi przed podobnymi wyzwaniami?

  +

 • Przygotowanie wymagań dla nowego rozwiązania teleinformatycznego +

  Teoretycznie wiemy czego szukamy, ale przełożenie potrzeb biznesowych na listę wymagań względem funkcjonalności nowego oprogramowania stwarza problemy.

  Przygotowanie przejrzystej i przemyślanej specyfikacji, ułatwia wybór rozwiązania informatycznego. Eliminuje nieporozumienia w fazie projektowej i podczas samej implementacji. Pełnimy rolę tłumacza między dostawcą rozwiązania a klientem. Przekładamy potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa na język firmy informatycznej w zakresie działania oprogramowania i sprzętu IT.

 • Wybór systemu informatycznego +

  Dobór odpowiedniego systemu ERP, CRM, e-commerce, czy usługi online jest kluczowy. Trudność sprawia ocena prezentowanych rozwiązań, a także ofert różnych dostawców i zadanie właściwych pytań.

  Znamy proces wyboru systemu informatycznego, zarówno z perspektywy klienta, jak i firmy wdrożeniowej. To pozwala nam zwrócić uwagę na istotne szczegóły dotyczące: funkcjonalności systemu, zasad licencjonowania i wdrożenia.

 • Wdrożenie przeciągające się w czasie lub rozmijające się z oczekiwaniami +

  Termin wdrożenia minął, a brak wspólnego języka z firmą wdrożeniową oddala nas od sukcesu. Efekty pracy firmy informatycznej nie zadowalają.

  Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych zaawansowanych portali WWW, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz systemów CRM, ERP i e-commerce. Podejmiemy rozmowy z dostawcą w Twoim imieniu, dążąc konsekwentnie do zakończenia projektu z sukcesem lub przeprowadzimy audyt wdrożenia.

 • Ukryte koszty IT +

  Nie przeprowadzamy stałego audytu wydatków na sprzęt komputerowy i biurowy, opłat za Internet, dzierżawę serwerów, czy kolokację. Trudno ocenić, jakie koszty można obniżyć.

  Znając ceny rynkowe usług teleinformatycznych i sprzętu, obniżymy wydatki IT w Twojej firmie. Pomagamy w zmianie niekorzystnych umów, korzystając ze znajomości przepisów prawa oraz doświadczeniu w zakresie doboru sprzętu i w negocjacjach. Przeprowadzamy analizy kosztów, by wskazać zasoby IT do modernizacji lub likwidacji.

 • Zasadność zakupu nowego sprzętu +

  Trudno określić czy inwestycja w sprzęt informatyczny jest niezbędna.

  Zweryfikujemy zasadność zakupu sprzętu, niezależnie od tego, czy mowa o serwerze, czy laptopie. W tym celu sprawdzimy obciążenie zasobów i potrzeby firmy. Zaproponujemy alternatywę, jeśli okaże się zasadna, bazując na znajomości procesów biznesowych i doświadczeniu w projektowaniu infrastruktury IT. Być może najlepszym rozwiązaniem okaże się nie zakup lecz wirtualizacjia serwerów i stacji roboczych.

 • Pozyskanie źródeł finansowania +

  Firmie przydałyby się większe inwestycje w infrastrukturę IT i oprogramowanie.

  Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych na zakup i wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych.

 • 1

Strona korzysta z plików cookies. Możesz zarządzać nimi w ustawieniach przeglądarki. Więcej...